T.N.Y. ELECTRONIC

ที.เอ็น.วาย. อิเล็กทรอนิกส์ ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย แผ่นเบกาไลท์ (Bakelite) ซึ่งเป็นแผ่นฉนวนกันไฟฟ้าและแผงวงจรไฟฟ้าหรือใช้ประกอบชิ้นส่วนสำหรับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะมีมีคุณสมบัติแข็ง แต่ไม่มีความเหนียว ทนอุณหภูมิสูง ใช้ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ อาทิเช่น หม้อแปลงไฟฟ้า มอร์เตอร์ไฟฟ้า ตู้คอนโทรลไฟฟ้า ชิ้นส่วนอะไหล่ ….. ฯลฯ จำหน่าย แผ่น PCB (Print Circuit Board) ซึ่งเป็นส่วนประกอบพื้นฐานที่สำคัญของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เป็นทางเดินสัญญาณไฟฟ้าของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่อยู่บนแผงวงจร ทำให้อุปกรณ์ต่างๆ เชื่อมต่อกันได้ และสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามที่ได้ออกแบบไว้ จำหน่าย แผ่นรองเจาะ (Back Up Board) ซึ่งเป็นไม้ HDF เป็นแผ่นใยไม้อัดมีความหนาแน่นสูง ซึ่งทำให้ได้บอร์ดที่มีความแข็งแรงทั้งผิวหน้าและไส้กลางบอร์ด เหมาะกับการใช้เป็นวัสดุรองเจาะแผ่นแผงวงจร

Bakelite

Bakelite Orange Paper

Bakelite Black Paper

Copper Clad Laminate FR-4 Yellow

Copper Clad Laminate FR-4 White

Copper Clad Laminate CEM-1

Copper Clad Laminate FR-1

Unclad Laminate FR-1

Epoxy Glass Fiber Laminate FR-4 Yellow

Epoxy Glass Fiber Laminate FR-4 Black

Epoxy Glass Fiber Laminate FR-4 G10

Back Up Board