T.N.Y. ELECTRONIC

ที.เอ็น.วาย. อิเล็กทรอนิกส์ ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย แผ่นเบกาไลท์ (Bakelite) ซึ่งเป็นแผ่นฉนวนกันไฟฟ้าและแผงวงจรไฟฟ้าหรือใช้ประกอบชิ้นส่วนสำหรับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะมีมีคุณสมบัติแข็ง แต่ไม่มีความเหนียว ทนอุณหภูมิสูง ใช้ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ อาทิเช่น หม้อแปลงไฟฟ้า มอร์เตอร์ไฟฟ้า ตู้คอนโทรลไฟฟ้า ชิ้นส่วนอะไหล่ ….. ฯลฯ จำหน่าย แผ่น PCB (Print Circuit Board) ซึ่งเป็นส่วนประกอบพื้นฐานที่สำคัญของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เป็นทางเดินสัญญาณไฟฟ้าของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่อยู่บนแผงวงจร ทำให้อุปกรณ์ต่างๆ เชื่อมต่อกันได้ และสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามที่ได้ออกแบบไว้ จำหน่าย แผ่นรองเจาะ (Back Up Board) ซึ่งเป็นไม้ HDF เป็นแผ่นใยไม้อัดมีความหนาแน่นสูง ซึ่งทำให้ได้บอร์ดที่มีความแข็งแรงทั้งผิวหน้าและไส้กลางบอร์ด เหมาะกับการใช้เป็นวัสดุรองเจาะแผ่นแผงวงจร

จำหน่ายแผ่นเบกาไลท์ (Bakelite)

เป็นแผ่นฉนวนกันไฟฟ้าและแผงวงจรไฟฟ้าหรือใช้ประกอบชิ้นส่วนสำหรับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะมีมีคุณสมบัติแข็ง แต่ไม่มีความเหนียว ทนอุณหภูมิสูง ใช้ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ อาทิเช่น หม้อแปลงไฟฟ้า มอร์เตอร์ไฟฟ้า ตู้คอนโทรลไฟฟ้า ชิ้นส่วนอะไหล่ ….. ฯลฯ

จำหน่ายแผ่น PCB (Print Circuit Board)

PCB (Print Circuit Board) คือ ส่วนประกอบพื้นฐานที่สำคัญของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เป็นทางเดินสัญญาณไฟฟ้าของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่อยู่บนแผงวงจร ทำให้อุปกรณ์ต่าง ๆ เชื่อมต่อกันได้ และสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามที่ได้ออกแบบไว้

จำหน่ายแผ่นรองเจาะ (Back up Board)

เป็นไม้ HDF เป็นแผ่นใยไม้อัดมีความหนาแน่นสูง ซึ่งทำให้ได้บอร์ดที่มีความแข็งแรงทั้งผิวหน้าและไส้กลางบอร์ดเหมาะสำหรับการใช้เป็นวัสดุรองเจาะแผ่นแผงวงจร (PCB Backup Board) ด้วยเนื้อไม้แน่นหน้าไม้เรียบง่ายต่อการใช้งาน ราคาถูกและปลอดภัยกว่าสินค้าทดแทนที่เป็นพลาสติก

จำหน่ายสินค้าอื่นๆ

น้ำยาเคมี หมึกพิมพ์สำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ฉนวนกันไฟฟ้าทุกชนิด ฉนวนทนความร้อนทุกชนิด