T.N.Y. ELECTRONIC

ที.เอ็น.วาย. อิเล็กทรอนิกส์ ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย แผ่นเบกาไลท์ (Bakelite) ซึ่งเป็นแผ่นฉนวนกันไฟฟ้าและแผงวงจรไฟฟ้าหรือใช้ประกอบชิ้นส่วนสำหรับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะมีมีคุณสมบัติแข็ง แต่ไม่มีความเหนียว ทนอุณหภูมิสูง ใช้ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ อาทิเช่น หม้อแปลงไฟฟ้า มอร์เตอร์ไฟฟ้า ตู้คอนโทรลไฟฟ้า ชิ้นส่วนอะไหล่ ….. ฯลฯ จำหน่าย แผ่น PCB (Print Circuit Board) ซึ่งเป็นส่วนประกอบพื้นฐานที่สำคัญของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เป็นทางเดินสัญญาณไฟฟ้าของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่อยู่บนแผงวงจร ทำให้อุปกรณ์ต่างๆ เชื่อมต่อกันได้ และสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามที่ได้ออกแบบไว้ จำหน่าย แผ่นรองเจาะ (Back Up Board) ซึ่งเป็นไม้ HDF เป็นแผ่นใยไม้อัดมีความหนาแน่นสูง ซึ่งทำให้ได้บอร์ดที่มีความแข็งแรงทั้งผิวหน้าและไส้กลางบอร์ด เหมาะกับการใช้เป็นวัสดุรองเจาะแผ่นแผงวงจร

Bakelite

Bakelite Orange Paper

Bakelite Black Paper

Epoxy Glass Fiber Laminate FR-4 Yellow

Back Up Board

แผ่นเบกาไลท์ (Bakelite) คือ ?

แผ่นเบกาไลท์ (Bakelite) ซึ่งเป็นแผ่นฉนวนกันไฟฟ้าและแผงวงจรไฟฟ้าหรือใช้ประกอบชิ้นส่วนสำหรับ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะมีมีคุณสมบัติแข็ง แต่ไม่มีความเหนียว ทนอุณหภูมิสูง ใช้ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์

ประเภทของแผ่นเบกาไลท์ (Bakelite)

 • เบกาไลท์กระดาษ : Bakelite Paper (Phenolic Resin Paper Unclad Laminate)
 • เบกาไลท์ลายผ้า : Bakelite Cotton Cloth (Phenolic Resin Cotton Cloth Unclad Laminate)

คุณสมบัติของแผ่นเบกาไลท์ (Bakelite)

 • ทนอุณหภูมิและความร้อนสูงในระบบไฟฟ้า
 • มีคุณสมบัติเชิงกลสูงนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย
 • ใช้สำหรับเป็นฉนวนชิ้นส่วนโครงสร้างใน Electromotor
 • ใช้สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการคุณสมบัติเชิงกลสูง
 • ใช้สำหรับชิ้นส่วนอะไหล่ ฉนวนส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • ใช้เป็นฉนวนกันไฟฟ้าในอุตสาหกรรมหม้อแปลงไฟฟ้าและงานไฟฟ้าทุกประเภท

แผ่น PCB (Print Circuit Board) คือ ?

ส่วนประกอบพื้นฐานที่สำคัญของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เป็นทางเดินสัญญาณไฟฟ้าของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่อยู่บนแผงวงจร ทำให้อุปกรณ์ต่างๆ เชื่อมต่อกันได้ และสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามที่ได้ออกแบบไว้ PCB ประกอบไปด้วยแผ่นฐาน (Substrate) ที่ทำจากแผ่นฉนวนบางๆ อัดยึดรวมกันด้วยพลาสติกประเภทเทอร์โมเซตติ้ง (Thermosetting Plastic) เพื่อรองรับแผ่นตัวนำที่ใช้เชื่อมต่อสัญญาณไฟฟ้าระหว่างอุปกรณ์ ส่วนวัสดุที่ใช้ทำแผ่นฐาน (Substrate) ที่นิยม เช่น กระดาษชุบฟีนอลลิกอัด, อีพ็อกซี่ไฟเบอร์กลาส ….. เป็นต้น

ประเภทของแผ่น PCB (Print Circuit Board)

 • อีพ็อกซี่ใยแก้วไม่มีทองแดง : FR-4 , G-10 (Epoxy Glass Fiber Unclad Laminate)
 • อีพ็อกซี่ใยแก้วมีทองแดง : FR-4 : (Epoxy Glass Fiber Copper Clad Laminate)
 • ฟีนอลิคเรซิ่นกระดาษไม่มีทองแดง : FR-1 (Phenolic Resin Paper Unclad Laminate)
 • ฟีนอลิคเรซิ่นกระดาษมีทองแดง : FR-1 (Phenolic Resin Paper Copper Clad Laminate)
 • ฟีนอลิคเรซิ่นกระดาษมีทองแดง : CEM-1 (Phenolic Resin Paper Copper Clad Laminate)

Copper Clad Laminate FR-1

Copper Clad Laminate FR-4 Yellow